Acte normative in Monitorul Oficial 03-16.01.2007

In perioada 03-16.01.2007, au aparut in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative care prezinta interes pentru companii:     
-M. O.  nr. 3 din  3 ianuarie 2007
Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In perioada 03-16.01.2007, au aparut in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative care prezinta interes pentru companii:     
-M. O.  nr. 3 din  3 ianuarie 2007
Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.
-M. O.  nr. 5 din  4 ianuarie 2007
Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006 – privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene.
-M. O.  nr. 7 din  5 ianuarie 2007
Ordinu al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9988/2006- pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic.
-M. O.  nr. 12 din  8 ianuarie 2007
Ordin al ministrului finantelor publice nr. 2243/2006 – pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor de import.
-M. O.  nr.14 din  9 ianuarie 2007
Legea nr. 516/2006 – privind completarea legii nr.302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
-M. O.  nr. 16 din  10 ianuarie 2007
Legea nr.512/2006 – privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
-M. O.  nr. 19 din  11 ianuarie 2007
Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infintare.
-M. O.  nr. 20 din  12 ianuarie 2007
Ordin al ministrului sanatatii publice – pentru aprobarea Normelor privind avizarea declaratiei de export al medicamentelor de uz uman.

Lasă un răspuns