ANRCTI propune reglementari privind regimul interconectarii cu 33 de operatori de retele de telefonie fixa

Potrivit proiectelor de decizii lansate spre consultare publica de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI), regimul interconectarii cu cei mai mari doi operatori de retele de telefonie fixa, Romtelecom si RCS & RDS, ar putea fi revizuit, iar interconectarea cu alti 31 de operatori ar putea fi supusa pentru prima data reglementarii incepand din trimestrul al doilea al acestui an.
Potrivit proiectelor de decizii lansate spre consultare publica de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (ANRCTI), regimul interconectarii cu cei mai mari doi operatori de retele de telefonie fixa, Romtelecom si RCS & RDS, ar putea fi revizuit, iar interconectarea cu alti 31 de operatori ar putea fi supusa pentru prima data reglementarii incepand din trimestrul al doilea al acestui an.

In acord cu normele si practicile europene, proiectele de decizii propun identificarea in scopul reglementarii a unor piete relevante care corespund serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor in fiecare dintre retelele operatorilor mentionati, desemnarea fiecaruia dintre cei 33 de operatori ca avand putere semnificativa, precum si obligatiile de reglementare in materie de interconectare care vor fi impuse acestor operatori.

Pentru a preveni potentiale abuzuri de pozitie dominanta, ANRCTI considera necesar sa impuna operatorilor, in mod proportional cu problemele identificate, obligatii de transparenta, nediscriminare, evidenta contabila separata, acces la retea, precum si masuri de control al tarifelor de interconectare. Obligatiile propuse urmaresc sa raspunda problemelor concurentiale identificate de Autoritate in raport cu terminarea apelurilor in retelele de telefonie fixa: refuzul de negociere a acordurilor de interconectare, lipsa de transparenta, practicarea unor conditii si tarife discriminatorii si, in unele cazuri, a unor tarife excesive.

Masurile de reglementare supuse consultarii variaza direct proportional cu pozitia de piata a operatorilor. Astfel, in ceea ce priveste interconectarea cu reteaua Romtelecom, ANRCTI propune mentinerea intregului set de obligatii impuse acestui operator prin reglementarile anterioare – obligatia de transparenta, obligatia de nediscriminare, obligatia de evidenta contabila separata, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, obligatia de fundamentare a tarifelor in functie de costuri. In plus, ANRCTI are in vedere stabilirea, pentru fiecare nivel de interconectare cu reteaua Romtelecom, a unei valori unice a tarifului reglementat, la nivel de tarif mediu, renuntand la actualul regim in care tarifele de interconectare sunt stabilite in mod diferentiat in functie de intervalul orar (pentru perioada orelor de varf si, respectiv, pentru perioada din afara orelor de varf).

In ceea ce priveste interconectarea cu reteaua RCS & RDS, Autoritatea propune mentinerea obligatiei de transparenta si a obligatiei de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate. In plus, ANRCTI propune impunerea in sarcina RCS & RDS a obligatiei de nediscriminare si modificarea obligatiei de control al tarifelor. Aceleasi obligatii care sunt propuse spre a fi mentinute sau impuse in cazul RCS & RDS sunt avute in vedere si pentru cel de-al treilea operator ca marime pe segmentul de telefonie fixa, UPC Romania.

Totodata, ANRCTI propune impunerea si in sarcina celorlalti 30 de operatori alternativi de retele de telefonie fixa a unor obligatii de transparenta, nediscriminare, acces si utilizare a unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, precum si de control al tarifelor. Aceste obligatii sunt justificate de necesitatea de a asigura ca operatorii nu vor utiliza puterea de piata pe care o detin – in virtutea pozitiei de monopol in privinta terminarii apelurilor in propria retea – in detrimentul competitorilor, cu afectarea intereselor utilizatorilor finali de servicii de telefonie.

Obligatia de control al tarifelor impusa in sarcina operatorilor alternativi presupune stabilirea unui nivel-tinta al tarifului de interconectare practicat de acestia egal, la nivel de medie, cu tariful de interconectare mediu la nivel regional al Romtelecom. Tariful de interconectare la nivel regional al Romtelecom a fost determinat de ANRCTI pe baza modelului hibrid de calculatie a costurilor si reprezinta, in opinia Autoritatii, costul unui operator eficient pe piata serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor, cel putin pentru intervalul de timp acoperit de analiza de piata realizata. ANRCTI propune reducerea treptata a tarifelor actuale de interconectare practicate de operatorii alternativi pana la nivelul-tinta, in doua etape, pana la inceputul anului 2009. Astfel, tarifele medii de interconectare actuale ale operatorilor inca nereglementati ar urma sa scada odata cu intrarea in vigoare a deciziilor pana la nivelul de 1,15 eurocenti/minut, urmand ca, la 1 ianuarie 2009, sa ajunga la 0,97 eurocenti/minut, valoarea tarifului mediu de interconectare la nivel regional cu reteaua Romtelecom.

Lista furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe in retelele publice de telefonie poate fi consultata pe site-ul ANRCTI.

Lista are un caracter preliminar si poate suferi modificari in urma procesului de consultare. In acest sens, Autoritatea invita persoanele interesate sa-si exprime parerea cu privire la necesitatea extinderii sau restrangerii acestei liste, precum si cu privire la alte aspecte evidentiate in cadrul analizei, referitoare la definirea pietelor relevante, remediile propuse etc.

Dupa incheierea perioadei de consultare publica si analizarea observatiilor si propunerilor primite, conform normelor cadrului european de reglementare in domeniu aplicabile odata cu dobandirea de catre Romania a calitatii de stat membru al Uniunii Europene, ANRCTI urmeaza sa notifice Comisiei Europene si autoritatilor nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de masuri propuse, care cuprinde definitiile pietelor relevante identificate, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa, precum si obligatiile pe care intentioneaza sa le impuna pe pietele analizate, impreuna cu motivele care stau la baza acestor masuri. Comisia Europeana si celelalte autoritati de reglementare vor putea transmite ANRCTI comentarii si observatii in termen de o luna de la data notificarii, iar ANRCTI va trebui sa aiba in vedere observatiile si comentariile primite atunci cand va adopta setul de masuri propuse.

Proiectele de decizii privitoare la pietele relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa pe pietele relevante si impunerea de remedii in sarcina acestora pot fi consultate pe pagina de internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 22.02.2008, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti) sau direct la registratura ANRCTI, precum si la oficiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata.

Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Sursa: www.ccib.ro

Lasă un răspuns