Facturile fiscale din 2006 pot fi folosite

Facturile emise incepand cu 1.01.2007 trebuie sa fie in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Facturile emise incepand cu 1.01.2007 trebuie sa fie in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului nr. 2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.
Regimul de tiparire si numerotare este stabilit de persoana impozabila stabilita in Romania. Factura va fi identificata in mod unic printr-un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar care trebuie sa fie secvential, stabilit de persoana impozabila, astfel incat sa asigure necesarul in functie de numarul de facturi care se emit. Anual, se stabileste numarul de la care se va emite prima factura.
Cei care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii societatii respective trebuie sa desemneze, prin decizie interna scrisa, persoana sau, dupa caz, persoanele cu atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise. Formularele de factura, factura fiscala si aviz de insotire a marfii, pretiparite, inseriate si numerotate sub supravegherea C.N. Imprimeria Nationala S.A. sau editate cu ajutorul tehnicii de calcul, aflate in stoc la data de 01.01.2007, vor putea fi utilizate si dupa aceasta data, pana la epuizarea stocului.
Utilizarea formularelor de factura cu seriile si plajele de numere alocate in anul 2006 se va efectua avand in vedere: inlocuirea atributului fiscal din codul de inregistrare ca platitor de TVA cu prefixul al codului de inregistrare in scopuri de TVA, manual sau prin aplicarea unei stampile; respectarea informatiilor obligatorii care trebuie cuprinse in factura, prevazute la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lasă un răspuns