Ministerul Integrarii Europene semneaza Acordul Cadru cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionala

In data de 26 ianuarie 2007, la sediul Ministerului Integrarii Europene, a avut loc semnarea Acordului Cadru cu ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR Sud Muntenia, ADR Sud-Vest, ADR Nord-Vest, ADR Centru si ADR Bucuresti-Ilfov. Prin acest document, Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, in calitate de Organisme Intermediare, vor prelua atributiile privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul Operational Regional, la nivel regional, iar Ministerul Integrarii Europene, ca autoritate de management, va asigura monitorizarea si controlul atributiilor delegate, urmarirea folosirii fondurilor pentru scopurile pentru care au fost alocate, in vederea implementarii Programului.
In data de 26 ianuarie 2007, la sediul Ministerului Integrarii Europene, a avut loc semnarea Acordului Cadru cu ADR Nord-Est, ADR Sud-Est, ADR Sud Muntenia, ADR Sud-Vest, ADR Nord-Vest, ADR Centru si ADR Bucuresti-Ilfov. Prin acest document, Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, in calitate de Organisme Intermediare, vor prelua atributiile privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul Operational Regional, la nivel regional, iar Ministerul Integrarii Europene, ca autoritate de management, va asigura monitorizarea si controlul atributiilor delegate, urmarirea folosirii fondurilor pentru scopurile pentru care au fost alocate, in vederea implementarii Programului. Acest acord a fost semnat, totodata, si de catre toti presedintii Consiliilor de Dezvoltare Regionala.
"Prin semnarea Acordului Cadru am pus temelia construirii regiunilor de dezvoltare ca unitati administrative si nu doar ca unitati statistice", a subliniat ministrul integrarii europene, in cadrul evenimentului organizat cu ocazia semnarii Acordului Cadru cu Agentiile pentru Dezvoltare Regionala si Consiliile de Dezvoltare Regionala.
Acordul Cadru reprezinta documentul incheiat intre Ministerul Integrarii Europene (MIE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional si Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR), in calitate de Organism Intermediar, care stabileste cadrul general de implementare a Programului Operational Regional 2007 – 2013 in Romania, la nivel regional.
Acest Acord prezinta responsabilitatile si atributiile Autoritatii de Management (AM) si a Organismelor Intermediare (OI), in vederea implementarii Programului Operational Regional.
In acest context, trebuie precizat faptul ca se vor delega o serie de atributii catre nivelul regional, cu un impact major asupra absorbtiei fondurilor structurale in regiunile de dezvoltare din Romania. Printre principalele atributii delegate se numara: informare, publicitate si help-desk (punct de informare si sprijin pentru solicitanti si beneficiari); dezvoltarea portofoliului de proiecte; participarea in procesul de evaluare si selectie a proiectelor, semnarea contractelor cu beneficiarii;monitorizarea, si verificarea implementarii proiectelor finantate prin POR 2007-2013.
"Azi am pus in mainile autoritatilor locale si ale Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala soarta dezvoltarii lor echilibrate. Sper sa se achite cu succes. In caz contrar, nimic nu ne va opri sa incheiem aceasta colaborare pentru a nu periclita capacitatea de absorbtie, precum si dezvoltarea Romaniei", a mai declarat ministrul Anca Daniela BOAGIU.

Lasă un răspuns