Programul IPA pentru Informare si Comunicare

Prin Instrumentul pentru Asistenta de Pre-aderare (IPA) se acorda sprijin financiar pentru actiunile care duc la o mai buna informare a dezbaterilor publice privind extinderea Uniunii Europene in tarile candidate si potential candidate
Sunt eligibile urmatoarele tipuri de actiuni:
     – actiuni care urmaresc imbunatatirea aptitudinilor profesionale ale jurnalistilor, inclusiv scheme de training sau alte tipuri de proiecte de informare a jurnalistilor.
Prin Instrumentul pentru Asistenta de Pre-aderare (IPA) se acorda sprijin financiar pentru actiunile care duc la o mai buna informare a dezbaterilor publice privind extinderea Uniunii Europene in tarile candidate si potential candidate

Sunt eligibile urmatoarele tipuri de actiuni:

     – actiuni care urmaresc imbunatatirea aptitudinilor profesionale ale jurnalistilor, inclusiv scheme de training sau alte tipuri de proiecte de informare a jurnalistilor.
     – platforme de cooperare si retele operationale intre reprezentantii mass-media, care sa duca la sinergii concrete in comunicare, inclusiv co-productia de programe
     – scheme de schimburi pentru continut radio/TV sau web content.
     – dezvoltarea unor site-uri web.
     – organizarea de intruniri cu caracter trans-national, de tipul sesiunilor de lucru, scoli d evara sau alte forme de comunicare in retea.

Solicitantii trebuie sa fie persoane juridice dintr-un Stat Membru al Uniuni Europene, o tara careia i se aplica Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1085/2006 privind Instrumentul pentru Asistenta de Pre-aderare (IPA), o tara care este beneficiara a Instrumentului European pentru Vecinatate si Parteneriat sau un stat membru al Spatiului Economic European. 

Proiectele trebuie implementate in parteneriat.
Proiectele trebuie depuse pina la data de 17 aprilie 2008.

Se pot solicita finantari nerambursabile intre 30.000 – 120.000 euro, care nu pot reprezenta mai mult de 90% din totalul costurilor eligibile ale actiunii.

Sursa: www.ccib.ro

Lasă un răspuns