Progrese in monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera

Pe portalul Ministerului Economiei si Finantelor www.minind.ro gasiti informatii legate de Organismele de Verificare Acreditate, conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1768/2007 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera.


Pe portalul Ministerului Economiei si Finantelor
www.minind.ro gasiti informatii legate de Organismele de Verificare Acreditate, conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1768/2007 privind aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Procedura de acreditare a organismelor de verificare tine cont de recomandarile, cerintele si criteriile prevazute in Ghidul EA-6/03 pentru recunoasterea organismelor de verificare in aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, varianta revizuita, aprilie 2007.

Solicitarea acreditarii, precum si acordarea acreditarii organismelor de verificare se fac pentru unul sau mai multe domenii, respectiv:

Instalatii de ardere ce folosesc combustibili lichizi, gazosi sau biomasa
Instalatii de ardere ce folosesc combustibili solizi
Instalatii pentru rafinarea titeiului
Cuptoare de cocs
Instalatii de prajire sau sinterizare a minereului metalic
Instalatii pentru producerea fontei sau otelului, inclusiv instalatii pentru turnarea continua
Instalatii pentru producerea clincherului de ciment
Instalatii pentru producerea varului
Instalatii pentru fabricarea sticlei
Instalatii pentru fabricarea produselor ceramice
Instalatii pentru producerea celulozei, hartiei si cartonului

Organismele de verificare acreditate de un alt organism de acreditare sau de o alta autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care doresc sa actioneze pe piata romaneasca, trebuie sa obtina acreditarea de la Ministerul Economiei si Finantelor – Directia infrastructura calitatii si mediu.

Organismul de verificare trebuie sa depuna la registratura Ministerului Economiei si Finantelor, situata in Calea Victoriei nr. 152, cu mentiunea "Directia infrastructura calitatii si mediu – Pentru acreditarea organismelor de verificare acreditate de un alt organism de acreditare sau de o alta autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene", urmatoarele documente:
    – cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 a Ordinului;
    – un dosar care sa contina:
        – certificatul de inmatriculare de la registrul comertului (copie conform cu originalul);
        – actul constitutiv cu cereri de mentiuni sau statutul cu modificari si completari, dupa caz;
        – hotararea judecatoreasca de infiintare;
        – ultimul bilant contabil, transmis si inregistrat la administratia financiara, dupa caz;
        – declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal privind datoriile catre bugetul de stat;
        – asigurare de raspundere civila;
    – un dosar care sa contina:
        – certificatul de acreditare emis de un alt organism de acreditare sau de o alta autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
        – informatii cu privire la obtinerea acreditarii de la un alt organism de acreditare sau de la o alta autoritate competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoasterea organismelor de verificare in aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03";

NOTA: Daca organismul de verificare a obtinut acreditarea ca urmare a evaluarii in baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoasterea organismelor de verificare in aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03", atunci acestuia ii este recunoscuta competenta pentru verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniile prevazute in certificatul de acreditare.

    – documente justificative privind faptul ca personalul implicat in procesul de verificare cunoaste limba romana;
    – documente justificative privind faptul ca personalul implicat in procesul de verificare cunoaste reglementarile nationale aplicabile din domeniu.
    Organismului de verificare ii sunt aplicabile prevederile privind fluxul documentelor pentru solicitarea si acordarea acreditarii organismelor de verificare, precum si cele referitoare la supravegherea organismelor de verificare acreditate.

Sursa: www.ccib.ro

Lasă un răspuns