Proiect de Ordin al Presedintelui ANAF privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national

Conform proiectului de Ordin al Presedintelui ANAF privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Conform proiectului de Ordin al Presedintelui ANAF privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA vor putea depune declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national in format electronic, pe suport electronic, insotita doar de prima pagina a declaratiei in formatul pe hartie, semnata si stampilata conform legii.
Formatul electronic al declaratiei se obtine prin utilizarea programului de asistenta elaborat de ANAF. Acest program este pus la dispozitia contribuabilior, gratuit, prin unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe pagina de internet a ANAF, la adresa http://anaf.mfinante.ro.
Declaratia se va depune semestrial, pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare, la organul fiscal in aria caruia contribuabilul isi are domiciliul fiscal.
Informatiile din declaratiile informative vor fi pastrate in baza de date pe o perioada de 5 ani fiscali din anul depunerii declaratiei. La incheierea acestei perioade, informatiile vor fi arhivate si, la cerere, vor fi puse la dispozitia Directiei de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala.
Efectuarea verificarii incrucisate a declaratiilor depuse de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA va permite organelor fiscale sa realizeze un control eficient al acestor operatiuni, conducand astfel la diminuarea fraudei fiscale si va avea ca rezultat o crestere semnificativa a incasarilor la bugetul de stat, precum si o reducere a perioadei de timp necesare inspectiei fiscale pentru solutionarea solicitarilor de rambursare a sumelor negative din deconturile de TVA .
Sursa: CCIB.RO

Lasă un răspuns