Regimul aplicabil cetatenilor straini in ceea ce priveste accesul pe piata muncii din Romania

Regimul aplicabil cetatenilor straini, membri de familie ai cetatenilor romani, si membrilor de familie ai cetatenilor unuia dintre Statele Membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, in ceea ce priveste accesul pe piata muncii din Romania
I. Regimul aplicabil membrilor de familie ai cetatenilor romani
Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, art. 6 al Legii nr. 203/1999 a fost completat in sensul introducerii unei noi exceptii de la obligatia obtinerii permisului de munca – strainii membri de familie ai cetatenilor romani – prevedere care a intrat in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (art. 15 alin. (4) din Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
Regimul aplicabil cetatenilor straini, membri de familie ai cetatenilor romani, si membrilor de familie ai cetatenilor unuia dintre Statele Membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, in ceea ce priveste accesul pe piata muncii din Romania
I. Regimul aplicabil membrilor de familie ai cetatenilor romani
Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, art. 6 al Legii nr. 203/1999 a fost completat in sensul introducerii unei noi exceptii de la obligatia obtinerii permisului de munca – strainii membri de familie ai cetatenilor romani – prevedere care a intrat in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (art. 15 alin. (4) din Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
Categoria vizata la art. 6 lit. j) acopera membrii de familie ai cetatenilor romani, indiferent de cetatenia acestora – cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat semnatar al
Acordului privind Spatiul Economic European, cat si cetateni ai unui stat tert.
Astfel, incepand cu data de 01/01/2007, strainii prevazuti la art. 6 lit. j) din Lege pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara a le fi necesar permisul de munca.
II. Regimul aplicabil membrilor de familie ai cetatenilor din Statele Membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European
In ceea ce priveste membrii de familie ai cetatenilor Uniunii Europene sau ai statelor semnatare
ale Acordului privind Spatiul Economic European, regimul aplicabil acestora difera in functie de regimul aplicabil cetatenilor ai caror membri de familie sunt, in ceea ce priveste accesul pe piata
muncii din Romania.
Astfel, membrii de familie (indiferent de cetatenie) ai lucratorilor provenind din statele membre ale Uniunii Europene care nu au aplicat restrictii in ceea ce priveste circulatia lucratorilor romani (Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia) beneficiaza de acces liber pe piata muncii din Romania, fara a le fi necesara obtinerea permisului de munca.
In ceea ce priveste membrii de familie (cetateni ai unor state terte sau cetateni ai unuia dintre statele membre ale UE/ SEE care au aplicat restrictii circulatiei lucratorilor romani) ai lucratorilor provenind din state membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European care au aplicat restrictii in ceea ce priveste accesul lucratorilor romani (Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Italia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), accesul acestora pe piata muncii din Romania se va realiza potrivit dispozitiilor Tratatului de aderare a Romaniei si Republicii Bulgaria la Uniunea Europeana , dupa cum urmeaza:
1. sotul unui lucrator si descendentii acestora care nu depasesc varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea acestora, care locuiesc legal impreuna cu lucratorul pe teritoriul unui stat membru la data aderarii, beneficiaza, dupa aderare, de acces imediat pe piata fortei de munca din acel stat membru. Aceasta dispozitie nu se aplica membrilor familiei unui lucrator care a fost admis legal pe piata fortei de munca din acel stat membru pentru o perioada de mai putin de 12 luni;
2. sotul unui lucrator si descendentii acestora care nu depasesc varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea acestora, care locuiesc legal impreuna cu lucratorul pe teritoriul unui stat membru la o data ulterioara aderarii, dar in cursul perioadei de aplicare a dispozitiilor tranzitorii stabilite mai sus, beneficiaza de acces pe piata fortei de munca din respectivul stat membru in cazul in care au locuit in acel stat membru cel putin optsprezece luni sau din al treilea an dupa data aderarii, oricare din aceste date intervine prima in ordine cronologica.
Astfel, strainii prevazuti la pct. 1 (membri de familie ai cetatenilor UE/SEE care au obtinut accesul pe piata muncii din Romania pentru o perioada de cel putin 12 luni, si care locuiau impreuna cu acestia anterior datei aderarii) pot fi incadrati fara permis de munca de la data de 01/01/2007.
Strainii prevazuti la pct. 2 (membri de familie ai cetatenilor UE/SEE care au obtinut accesul pe piata muncii si care locuiesc impreuna cu acestia dupa data aderarii), vor obtine permise de munca pe durata primelor 18 de luni de cand au inceput sa locuiasca pe teritoriul Romaniei, sau pe durata primilor trei ani de la data aderarii, oricare din aceste date intervine prima in ordine cronologica.
Ulterior acestor date, incadrarea lor in munca va fi permisa fara a se obtine permisul de munca. In ceea ce priveste ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care se afla in intretinerea unui cetatean al Uniunii Europene, precum si cei ai sotului / sotiei, acestia vor beneficia de acces liber pe piata muncii din Romania in situatia in care cetatenii Uniunii ai caror membri de familie sunt, beneficiaza ei insisi de acces liber pe piata muncii din Romania (provin din cele 11 state care nu au aplicat restrictii in ceea ce priveste circulatia lucratorilor romani).
Ascendentii in linie directa (cetateni ai unor state terte sau cetateni ai unuia dintre statele membre ale UE/ SEE care au aplicat restrictii circulatiei lucratorilor romani) care se afla in intretinerea unui cetatean provenind dintr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European care au aplicat restrictii in ceea ce priveste accesul lucratorilor romani, vor avea acces pe piata muncii din Romania in urma obtinerii permisului de munca, potrivit dispozitiilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota:
1. State Membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria
2. State semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European: Norvegia, Islanda, Liechtenstein
3. State care au aplicat restrictii circulatiei lucratorilor romani: Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Italia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Norvegia, Islanda si Liechtenstein
4. State care au liberalizat accesul lucratorilor romani pe piata muncii: Bulgaria, Republica Ceha, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia

Lasă un răspuns