CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A MEMBRILOR CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI

Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei solicita convocarea Adunarii in raport cu faptul ca, in Monitorul Oficial nr. 836 din data de 06 decembrie a fost publicata Legea Camerelor de Comert din Romania ("Legea"). In raport cu prevederile art. 26 coroborat cu art. 49 din Lege, CCIR cat si camerele teritoriale (cu noua denumire legala de "Camere Judetene") sunt obligate sa isi modifice statutele proprii in raport cu noile dispozitii legale, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii.

Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei solicita convocarea Adunarii in raport cu faptul ca, in Monitorul Oficial nr. 836 din data de 06 decembrie a fost publicata Legea Camerelor de Comert din Romania ("Legea"). In raport cu prevederile art. 26 coroborat cu art. 49 din Lege, CCIR cat si camerele teritoriale (cu noua denumire legala de "Camere Judetene") sunt obligate sa isi modifice statutele proprii in raport cu noile dispozitii legale, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii.

ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea statutului CCIR
2. Prezentarea si aprobarea statului-cadru al Camerelor Judetene
3. Alegerea membrilor Colegiului de Conducere al CCIR
4. Alegerea Presedintelui CCIR
5. Alegerea Comisiei de Cenzori.

Transmitem alaturat prezentului convocator proiectele statutului CCIR si statutului-cadru al Camerelor judetene pe care le propunem Adunarii pentru aprobare.
Camerele judetene care doresc sa devina membri de drept ai CCIR isi vor exprima, pana la data Adunarii, intentia de aderare, in conformitate cu art. 25 alin. 2 din Lege.

Persoanele care au vocatie in conformitate cu prevederile Legii si doresc sa candideze la functia de presedinte al CCIR vor depune la secretariatul CCIR pana joi, 20 decembrie a.c., orele 16:00, programul managerial pentru intregul mandat, program care sa includa obiectivele de dezvoltare a sistemului cameral. Programul managerial poate sa contina maximum 10 pagini si va putea fi consultat de catre orice persoana interesata.

Amendamentele la documentele propuse spre aprobare Adunarii Generale vor fi inaintate Compartimentului Relatii cu Membri la fax: 021/ 319.01.10 sau e-mail: secam@ccir.ro, pana joi, 20 decembrie a.c. Vor fi acceptate amendamente si pe parcursul Adunarii Generale din data de 27.12.2007.

Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa contactati Compartimentul de Relatii cu Membri la fax: 021/ 319.01.10 sau email: secam@ccir.ro.

Informatii detaliate despre agenda evenimentelor organizate de CCIR in 2007 sunt disponibile la adresa: www.ccir.ro/Evenimente

Locul si data desfasurarii: 27 Decembrie 2007, ora 11.00, Sala A.I.Cuza, tronson II, et. IV, sediul CCIR, Bld. Octavian Goga, nr. 2, sector 3

Lasă un răspuns