Acte normative in Monitorul Oficial 24-31.01.2007

In perioada 24 – 31.01.2007, au aparut in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative care prezinta interes pentru companii:
-M. O.  nr. 57 din  24 ianuarie 2007
Ordin al ministrului sanatatii publice nr.1778/ 2007 – privind aprobarea normativelor de personal.
In perioada 24 – 31.01.2007, au aparut in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative care prezinta interes pentru companii:
-M. O.  nr. 57 din  24 ianuarie 2007
Ordin al ministrului sanatatii publice nr.1778/ 2007 – privind aprobarea normativelor de personal.
Ordin al ministrului sanatatii publice nr.35/ 2007 – privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.
-M. O.  nr. 59 din  25 ianuarie 2007
Ordin al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei nr. 20/ 2007 – privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic.         
-M. O.  nr. 61 din  25 ianuarie 2007
Legea nr. 23/ 2007 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate.
-M. O.  nr. 64 din  26 ianuarie 2007
Hotarare  nr. 53/ 2007 – pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr.161/ 2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.
-M. O.  nr. 69 din  30 ianuarie 2007
Ordonanta nr.7/ 2007 –  pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr.94/ 2004 privind reglementarea unor masuri financiare al ministrului muncii
-M. O.  nr. 70 din  30 ianuarie 2007
Ordin al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei nr. 3/ 2007 – privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM
-M. O.  nr. 74 din  31 ianuarie 2007
Ordin al ministrului finantelor publice nr.2210/ 2006 – privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Lasă un răspuns