Analiza de risc la securitate fizică 28 martie 2017

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti organizeaza workshopul cu tema „Analiza de risc la securitate fizică – necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale, conform H.G. 301/2012”.

Workshopul va avea loc în data de 28 martie 2017, orele 10.00-14.00, la sediul CCIB din str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, etaj 2.

Evenimentul se adresează societăţilor comerciale şi organizaţiilor care deţin bunuri ori valori cu orice titlu şi care, în conformitate cu Legea 333/2003, indiferent de natura capitalului social, sunt obligate să asigure paza acestora. HG 301/2012 reglementează metodologic punerea în practică a acestei legi, stabilind şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale.

In conformitate cu prevederile HG nr. 1002/2015 data limita pentru efectuarea analizei de risc este 1.07.2017. Legea prevede că lipsa analizei de risc la securitate fizică se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Subiecte abordate:

  • Riscurile imediate la care este expusă societatea dumneavoastră determinate şi tratate prin analiza de risc la securitate fizică
  • H.G. 301/2012 despre necesitatea şi obligaţia legală a societăţilor comerciale
  • Analiza de risc la securitate fizică în sprijinul asigurării pazei şi protecţiei societăţilor comerciale prin importanţa sa în stabilirea şi dimensionarea corectă a dispozitivelor de pază şi protecţie, a costurilor generate, în funcţie de riscurile determinate
  • Standarde române şi europene – tehnici de evaluare a riscurilor de securitate fizică
  • Alte teme de interes la cererea participanţilor

Cursanţii vor primi certificate de participare.

Workshopul beneficiază de experienţa Dlui colonel (R) ing. Adrian-Radu Arsenescu, specialist evaluator de risc la securitate fizică, manager de securitate, cu 32 ani exeperienta in securitate nationala si 18 ani experienta in servicii integrate de securitate privata.

Lasă un răspuns