Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA incepand cu 01.01.2007.

Codul de inregistrare in scopuri TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de catre organul fiscal competent are prefixul "RO" incepand cu 01.01.2007, ca urmare a aplicarii Standardului international ISO – alpha 2, prefix care va fi urmat de codul de identificare fiscala.
      In vederea aplicarii acestei dispozitii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a terminat operatiunea de atribuire din oficiu a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA  pana la sfarsitul anului trecut. Platitorii de TVA care pana la 31.12.2006 nu au intrat in posesia acestui document va trebui sa se prezinte la organul fiscal in a carui evidenta sunt inregistrate, in vederea ridicarii acestuia.
Codul de inregistrare in scopuri TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de catre organul fiscal competent are prefixul "RO" incepand cu 01.01.2007, ca urmare a aplicarii Standardului international ISO – alpha 2, prefix care va fi urmat de codul de identificare fiscala.
      In vederea aplicarii acestei dispozitii, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a terminat operatiunea de atribuire din oficiu a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA  pana la sfarsitul anului trecut. Platitorii de TVA care pana la 31.12.2006 nu au intrat in posesia acestui document va trebui sa se prezinte la organul fiscal in a carui evidenta sunt inregistrate, in vederea ridicarii acestuia.
      Toate documentele emise potrivit art. 71 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 01.01.2007 vor avea inscris noul cod de inregistrare in scopuri de TVA.
      In urma acestor modificari legislative, comerciantii care se infiinteaza dupa data de 01.01.2007 si solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare au obligatia ca, dupa obtinerea de la Registrul Comertului a certificatului de inregistrare, sa solicite organului fiscal competent (in a carui raza teritoriala isi au sediul) emiterea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Organul fiscal competent va emite documentul in cauza in termen de 24 de ore de la depunerea cererii.
      Comerciantii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ulterior infiintarii (fie prin optiune, fie prin depasirea plafonului de scutire) vor depune declaratia de mentiuni la organul fiscal competent, in vederea obtinerii Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

Lasă un răspuns