Ecodesign

Imbunatatirea performantei de mediu a activitatilor economice vizeaza in principal: implementarea si certificarea sistemelor de management de mediu; acordarea etichetei ecologice inclusiv dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, si acreditarea acestora, dupa caz; certificarea produselor; aplicarea principiului Ciclul de viata al produsului; introducerea si aplicarea metodologiei EcoDesign; eficienta energetica.

Imbunatatirea performantei de mediu a activitatilor economice vizeaza in principal: implementarea si certificarea sistemelor de management de mediu; acordarea etichetei ecologice inclusiv dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, si acreditarea acestora, dupa caz; certificarea produselor; aplicarea principiului Ciclul de viata al produsului; introducerea si aplicarea metodologiei EcoDesign; eficienta energetica.
Romania va transpune in legislatia nationala si va implementa prevederile Directivei 2005/32/EC care stabileste cadrul pentru stabilirea cerintelor de ecodesign pentru produsele utilizatoare de energie, directiva care amendeaza Directiva Consiliului 92/42/EEC si Directivele 96/57/EC si 2000/55/EC a Parlamentului European si a Consiliului.
Implementarea prevederilor privind ecodesignul contribuie la dezvoltarea durabila prin incurajarea imbunatatirilor continue, care nu implica costuri excesive, in ceea ce priveste impactul asupra mediului generat de produsele utilizatoare de energie, in principal prin identificarea surselor majore de impact negativ asupra mediului si evitarea transferului de poluanti dintr-o componenta de mediu in alta. De asemenea, alinierea la cerintele specifice privind ecodesignul va contribui la indeplinirea angajamentelor asumate in cadrul Protocolului de la Kyoto, prin imbunatatirea eficientei energetice a produselor utilizatoare de energie.
Pentru a implementa aceasta Directiva, Romania va realiza urmatoarele:
– desemnarea autoritatii competente responsabile pentru supravegherea pietei, definind totodata competentele si aranjamentele organizatorice necesare;
– asigurarea faptului ca toate partile interesate si in principal consumatorii au posibilitatea de a transmite observatiile lor in legatura cu conformarea acestor produse catre autoritatile competente;
– incurajarea IMM-urilor si a companiilor foarte mici de a adopta, inca din faza de proiectare a acestor produse, o abordare a activitatii desfasurate in armonie cu mediul.
In anul 2005 s-a desfasurat si in Romania campania de informare “EcoDesign pentru IMM” prin intermediul unui proiect finantat prin programul comunitar pentru IMM, fiind elaborat „Ghidul destinat sprijinirii intreprinderilor din ramurile electrotehnica si electronica in vederea introducerii si aplicarii metodologiei EcoDesign in producerea de echipamente”.
Acest ghid constituie un instrument util pentru imbunatatirea performantei de mediu a echipamentului de-a lungul intregului ciclu de viata si, mai ales, la terminarea acestuia, cand echipamentul devine deseu. Ghidul se adreseaza in special celor interesati de proiectarea si dezvoltarea produselor electrice si electronice si responsabililor pe probleme de mediu ai societatilor din ramurile electrotehnica si electronica.
Sursa: CCIB.RO

Lasă un răspuns