MEF promoveaza un proiect de lege ce propune facilitati pentru companiile ce vor investi in domeniul energiei regenerabile

Ministerul Economiei si Finantelor a promovat, pentru sustinerea proiectelor mari de valorificare a resurselor energetice regenerabile, un proiect al Legii Investitiilor, aflat in faza de avizare, care propune facilitati pentru companiile care vor investi in acest domeniu.

Ministerul Economiei si Finantelor a promovat, pentru sustinerea proiectelor mari de valorificare a resurselor energetice regenerabile, un proiect al Legii Investitiilor, aflat in faza de avizare, care propune facilitati pentru companiile care vor investi in acest domeniu.
Romania dispune de un potential important de resurse regenerabile: energie hidroelectrica, biomasa, energie solara, eoliana si geotermala. Potentialul hidroenergetic tehnic amenajabil al tarii este de 32 TWh/an, iar cel hidroenergetic economic amenajabil este estimat la 23-25TWh, cu o putere instalata de circa 8.000 MW. In anul 2005, nivelul de valorificare a atins circa 80 la suta din potentialul economic amenajabil. De asemenea, se afla in curs de executie amenajari hidroenergetice insumand o putere instalata de circa 600 MW, cu un potential de productie de 1.870 GWh/an.
Potentialul energetic al biomasei este de circa 7,594 milioane tep (milioane tone echivalent petrol) pe an, din care 15,5 la suta reprezinta reziduuri din exploatari forestiere si lemn de foc, 6,4 la suta rumegus si alte resturi din lemn, 63,2 la suta deseuri agricole, 7,2 la suta deseuri menajere si 7,7 la suta biogaz.
Totodata, Romania dispune de un important potential pentru culturi de plante energetice, dependent de suprafata cultivabila disponibila pentru aceste culturi. Potentialul energetic al sistemelor solaro-termale este evaluat la circa 1,434 milioane tep/an, iar cel al sistemelor fotovoltaice la circa 1.200 GWh/an. Potentialul eolian tehnic amenajabil este estimat la opt TWh/an.
Romania dispune de un potential de circa 167.000 tep/an resurse geotermale, din care in prezent se valorifica circa 30.000 tep/an. Pentru sustinerea producerii energiei electrice din resurse energetice regenerabile a fost stabilit un mecanism de promovare bazat pe certificate verzi, prin care furnizorii achizitioneaza cote obligatorii de certificate, proportional cu volumul de energie electrica vanduta consumatorilor. Au fost stabilite urmatoarele cote obligatorii, ca valori procentuale anuale din consumul brut de energie electrica: pentru anul 2006- 2,2 la suta, pentru anul 2007- 3,74 la suta, pentru anul 2008- 5,26 la suta, pentru anul 2009- 6,78 la suta si, incepand cu anul 2010- 8,4 la suta.
Masurile care se au in vedere in acest domeniu vizeaza cresterea gradului de valorificare, in conditii de eficienta economica, a resurselor energetice regenerabile pentru productia de energie, intarirea rolului pietei de certificate verzi, pentru promovarea capitalului privat in  investitiile din domeniul surselor regenerabile, promovarea unor mecanisme de sustinere a utilizarii resurselor energetice regenerabile in producerea de energie termica si a apei calde menajere si atragerea de fonduri structurale.
In conformitate cu prevederile Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, necesarul de investitii in perioada 2006-2009 este estimat la peste 500 milioane euro. In ceea ce priveste utilizarea biocarburantilor sau a altor carburanti regenerabili pentru inlocuirea benzinei si motorinei folosita in transporturi, tintele stabilite in Romania vizeaza, in cursul anului 2007, utilizarea de biocarburanti si alti carburanti regenerabili in proportie  de cel putin doi la suta din totalul continutului energetic al tuturor tipurilor de benzina si motorina folosite in transport, iar pana la sfarsitul anului 2010, procentul de utilizare a biocarburantilor va fi de cel putin 5,75 la suta.
In ceea ce priveste sustinerea producerii biocombustibililor, MEF a propus scutirea totala de accize a producatorilor pentru toate categoriile de biocombustibili, iar prin Codul Fiscal care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2007, a fost aprobata aceasta propunere. De asemenea, Ministerul Agriculturii a elaborat un program de actiuni prioritare pentru perioada 2007 – 2009, pentru sprijinirea agricultorilor  care cultiva culturi energetice.
Comisia Europeana va prezenta, pana la sfarsitul acestui an, tintele pe care fiecare stat membru al Uniunii Europene le va avea de atins pentru a contribui la obiectivul ca 20 la suta din consumul de energie al UE in 2020 sa provina din surse regenerabile.

Sursa: CCIB-Rompres

Lasă un răspuns