Acte normative in domeniul finantelor publice

In vederea cresterii eficientei activitatii de administrare a contribuabililor, cat si pentru imbunatatirea asistentei acordate contribuabililor de catre structurile teritoriale ale ANAF, au fost aprobate urmatoarele acte normative:
      Ordinul nr. 266/2007 al ministrului finantelor publice privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene,
In vederea cresterii eficientei activitatii de administrare a contribuabililor, cat si pentru imbunatatirea asistentei acordate contribuabililor de catre structurile teritoriale ale ANAF, au fost aprobate urmatoarele acte normative:
      Ordinul nr. 266/2007 al ministrului finantelor publice privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene,
      Ordinul nr. 267/2007 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de predare-primire pe baza de protocol a dosarelor fiscale, a altor documente si a informatiilor din bazele de date ale contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene,
      Ordinul nr. 269/ 2007 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale a Finantelor Publice judetene.
      Domnul Daniel Chitoiu, presedinte interimar si vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a aratat ca „aceasta reorganizare face parte din programul de reforma al administratiei fiscale, care are ca obiectiv intarirea capacitatii administrative si alinierea la standardele europene privind administrarea fiscala si asistenta acordata contribuabililor. Se doreste sa se realizeze o mai buna organizare pentru coordonarea unitara a activitatii de asistenta a contribuabililor mijlocii dupa modelul administrarii marilor contribuabili, pentru un dialog mai simplu si mai direct cu acestia. Obiectivul nostru primordial consta in asigurarea unor conditii mai bune si mai eficiente pentru contribuabili in exercitarea obligatiilor de declarare si de plata catre bugetul statului. Unitatea centrala (nationala), cat si structurile teritoriale ale Administratiei fiscale trebuie sa fie destul de flexibile pentru realizarea atributiilor si obiectivelor stabilite prin lege. Atributele functionale, particularitatile de ordin social si contextul evolutiv al legislatiei sunt elemente esentiale ale reformei fiscalitatii, inclusiv in planul administrarii la nivel teritorial. Mai mult, evolutiile pe plan european si international in domeniul fiscalitatii impun o noua abordare a administrarii fiscale elaborate de ANAF.“
      Astfel, incepand cu data de 01 aprilie 2007, s-a definit categoria contribuabililor mijlocii care urmeaza a fi administrati de catre Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene. Categoria contribuabililor mijlocii va fi constituita din contribuabilii care au inregistrat o cifra de afaceri raportata la situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2005 cuprinsa intre 10 mil. lei si 70 mil. lei, precum si din contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet aflati in procedura insolventei pentru creante fiscale mai mari de 3 mil. lei. In cazul in care numarul contribuabililor mijlocii selectati conform criteriilor mai sus enuntate este mai mic de 200, in administrarea structurilor mentionate va trece un numar corespunzator de contribuabili selectati in ordinea descrescatoare a cifrei de afaceri dintre contribuabilii administrati de Administratiile finantelor publice ale municipiilor resedinta de judet.
      In acest scop, s-a prevazut ca protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale, a altor documente si a informatiilor privind evidentele fiscale ale contribuabililor mijlocii si ale sediilor secundare ale acestora, de la organele fiscale implicate catre Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene sa se finalizeze pana la data de 20 aprilie 2007, iar informatiile aflate in sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale pentru contribuabili mijlocii persoane juridice si pentru sediile secundare ale acestora vor fi transferate in format electronic intre organele fiscale implicate in procedura de predare-primire la data de 1 aprilie 2007.
      Dupa aceasta data, sediile secundare ale contribuabililor mijlocii persoane juridice vor fi administrate de Administratiile Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice judetene si a Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti, pe a caror raza isi desfasoara activitatea.
      Totodata, s-a prevazut ca, pentru contribuabilii mijlocii a caror cifra de afaceri in anul precedent este inferioara celei stabilite drept criteriu de selectie a acestora pentru incadrarea in categoria contribuabililor mijlocii, scoaterea din administrare sa se efectueze dupa o perioada de 4 ani consecutivi in care nu mai indeplinesc criteriul de selectie, precum si posibilitatea actualizarii contribuabililor mijlocii, prin ordin al ministrului Finantelor publice, respectiv publicarea in Monitorul Oficial si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – Portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (http://anaf.mfinante.ro).

Lasă un răspuns