Acte normative in Monitorul Oficial 11-31.12.2006

In perioada 11.12 – 31.12.2006 au aparut in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative care prezinta interes pentru companii:
-M.O.  nr. 990/ 12 decembrie 2006
Legea  nr. 446 privind pregatirea populatiei pentru aparare.
-M.O.  nr. 992/ 12 decembrie 2006
Ordinul nr. 204 al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cadrului European de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului European de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberaresi utilizare ale acestuia.
In perioada 11.12 – 31.12.2006 au aparut in Monitorul Oficial urmatoarele acte normative care prezinta interes pentru companii:
-M.O.  nr. 990/ 12 decembrie 2006
Legea  nr. 446 privind pregatirea populatiei pentru aparare.
-M.O.  nr. 992/ 12 decembrie 2006
Ordinul nr. 204 al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cadrului European de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului European de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberaresi utilizare ale acestuia.
-M.O.  nr. 994/ 13 decembrie 2006
Legea  nr. 459 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila.
-M.O.  nr. 995/ 13 decembrie 2006
Legea  nr. 449 privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/ 2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/ 2000 privind sitemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
-M.O.  nr. 1004/ 18 decembrie 2006
Legea  nr. 450 privind modificarea si completarea Legii nr. 130/ 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
Legea  nr. 451 privind aprobare Ordonantei de urgenta a Guvernului nr, 41/ 2006 pentru modificarea Legii nr. 109/ 1997 privind organizarea Consiliului Economic si Social (CES).
Ordinul nr. 283 al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru  pentru modificarea Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/ 2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor.
-M.O.  nr. 1006/ 18 decembrie 2006
Legea  nr. 467  privind stabilirea cadrului legal de informare si consultare a angajatilor.
-M.O.  nr. 1008/ 19 decembrie 2006
Hotararea  nr. 34  privind aprobarea Normei nr. 15/ 2006 pentru modificarea Normei nr. 1/ 2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii.
-M.O.  nr. 1014/ 20 decembrie 2006
Republicarea Legii  nr. 193/ 2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
-M.O.  nr. 1015/ 20 decembrie 2006
Ordonanta de urgenta nr. 101 privind reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.
-M.O.  nr. 1016/ 21 decembrie 2006
Legea  nr. 474 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 39 / 2006 pentru modificarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/ 1996.
-M.O.  nr. 1018/ 21 decembrie 2006
Legea  nr. 463  privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/ 1999 privind permisele de munca.
Legea  nr. 476 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/ 1992 privind protectia consumatorilor.
-M.O.  nr. 1019/ 21 decembrie 2006
Republicarea Ordonantei Guvernului nr. 66/ 2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala.
-M.O.  nr. 1023/ 20 decembrie 2006
Ordonanta de urgenta nr. 98 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/ sau reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar.
-M.O.  nr. 1025/ 22 decembrie 2006
Legea  nr. 480 privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/ 1995, republicata.
-M.O.  nr. 1028/ 27 decembrie 2006
Legea  nr. 468 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/ 2006 pentru modificarea Legii nr. 217/ 2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului European de intreprindere
Ordonanta de urgenta nr. 110 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal.
-M.O.  nr. 1029/ 27 decembrie 2006
Legea nr. 469 pentru modificare Legii nr. 178/ 2000 privind produsele cosmetice.
-M.O.  nr. 1029/ 27 decembrie 2006
Ordonanta de urgenta nr. 111 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de 1 an pana la finalizare.
Ordonanta de urgenta nr. 113 privind infiintarea Fondului National de Dezvoltare.
-M.O.  nr. 1034/ 27 decembrie 2006
Hotararea nr. 1842 pentru aprobarea Contractului –cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007.
-M.O.  nr. 1036/ 27 decembrie 2006
Ordonanta de urgenta nr. 119 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
-M.O.  nr. 1038/ 28 decembrie 2006
Hotararea nr. 1850 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/ 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.
-M.O.  nr. 1048/ 28 decembrie 2006
Ordonanta de urgenta nr. 117 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.
-M.O.  nr. 1048/ 29 decembrie 2006
Ordinul nr. 634 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.
-M.O.  nr. 1053/ 29 decembrie 2006
Hotararea nr. 1900 privind abrogarea unor acte normative din domeniul comertului exterior.
-M.O.  nr. 1055/ 30 decembrie 2006
Legea nr. 500 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/ 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/ 2005  privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European.
-M.O.  nr. 1056/ 30 decembrie 2006
Legea nr. 503 privind ratificarea Acordului semnat la Bucuresti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comert liber (CEFTA), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992.

Lasă un răspuns