Conferința „Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislaţii privind achiziţiile publice”

„Prin intermediul proiectelor de tip parteneriat public-privat, resursele financiare private vor completa eficient efortul administrațiilor publice, iar riscurile se vor valoriza între partenerul public și cel privat în mod eficace și benefic ambelor părți, ceea ce va asigura României o dezvoltare economică rapidă și sustenabilă.”

 

Conferința „Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislaţii privind achiziţiile publice” a fost organizată prin intermediul Comitetului Naţional al International Chamber of Commerce, la CCIR Business Center. Obiectivul principal al dezbaterii l-a reprezentat identificarea soluţiei optime de reglementare a parteneriatului public-privat, ca mecanism real de stimulare a investiţiilor şi de colaborare între mediul de afaceri, companiile de stat și instituțiile financiare.

Concluzia majoritară rezultantă a dezbaterilor a fost în favoarea necesității reglementării explicite și consistente a cadrului legal de aplicare a raporturilor specifice parteneriatului public-privat, ca măsură pentru stimularea economică naţională.

Comisia Europeană consacră parteneriatul public-privat ca fiind de importanță strategică; dacă Europa îl definește ca fiind de importanță strategică, atunci avem nevoie și în România de o definire clară. Există șansa de a da o soluție unui potențial financiar nevalorificat – pe de o parte, pe de altă parte, este soluția ideală pentru o situație de criză. Infrastructura, zona de transport, în mod special, zona informațională și de IT, turismul, energia, sursele regenerabile și eficiența energetică sunt domenii strategice cu potențial maxim de îmbunătățire, de schimbare radicală a vieții unei societăți, la nivel mondial.

„Este nevoie de coordonare în condițiile în care există voinţă politică, alături de mediul de afaceri, mediul universitar şi, astfel, România are nevoie de o reglementare coerentă. Prin proiectul de lege aflat în Parlament s-a dorit oferirea unui instrument punctual în măsura în care proiectele pot și trebuie să fie deblocate. Ar trebui să ajungem la nişte concluzii, la care, în mod firesc, trebuia să ajungem de câţiva ani buni, fiindcă avem acest vid legislativ în domeniul PPP nu de ieri, de alaltăieri, ci de foarte mult timp”.

Acestea sunt doar câteva dintre opiniile exprimate de participanții la evenimentul organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), vizând necesitatea reglementării parteneriatului public-privat în România.

Dezbaterea a reunit specialiști din mediul academic, personalităţi marcante ale mediului de afaceri şi importanţi reprezentanţi ai Guvernului și Parlamentului României, ai Comisiei Europene și Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Naționale a României, precum și alte instituții și autorități publice, instituții de reglementare și instituții financiare, asociații neguvernamentale, companii private și mass-media.

Lasă un răspuns