Curs Expert Achiziţii Publice (COR 214946)

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu SC Omicron Consulting SRL Bucureşti organizeaza cursul de perfecţionare pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946), având în vedere:

-Modificarea legislaţiei achiziţiilor publice în România;

-Modificarea Directivelor şi Regulamentelor UE privind achiziţiile publice;

– Evitarea corecţiilor financiare conform OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;

– Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din fonduri europene.

Cursul de perfectionare pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946) se desfasoara în perioada

13-17.03.2017, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str. Ion Ghica, nr. 4, etaj 2, sala 49, sector 3. Pretul cursului este 700 lei (scutit de TVA).

Obiectivele cursului:

– Strategia de achiziţii publice în România

– Obiect, scop, principii

– Reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP (SICAP)

– Praguri, reînnoirea pragurilor

– Modul de estimare al valorii contractelor

– Achiziţii mixte

– Situaţii speciale în achiziţii publice

– Achiziţii publice centralizate şi ocazionale

– Reguli de participare şi desfăşurarea procedurilor de atribuire

– Proceduri de atribuire, achizitia directă

– Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică

– Etapele procesului de achiziţie publică; Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire

– Consultarea pieţei, strategia de contractare şi planul anual al achiziţiilor publice

– Împărtirea pe loturi

– Reguli de publicitate şi transparenţă

– Elaborarea documentaţiei de atribuire. Documentul European Unic de Achiziţie (DEAU)

– Evaluarea ex-ante şi ex-post

– Garanţia de participare şi de bună execuţie

– Criterii de calificare şi selecţie. E-Certis

– Criterii de atribuire

– Cataloage electronice

– Oferta şi documentele însoţitoare

– Comisia de evaluare şi modul de lucru a acesteia

– Atribuirea contractelor. Finalizarea procedurii de atribuire

– Dosarul achiziţiei

– Executarea contractului, subcontractarea, modificarea contractului/acordului cadru

– Contractele pe termen lung

– Finalizarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru

– Remedii şi căi de atac. CNSC şi instanţe de judecata

Programul zilnic al cursului este:

9,00 – 11,00 – curs

11,00 -11,30 – pauză de cafea

11,30 – 13,30 – curs

13,30 – 14,30 – pauză de masă

14,30 – 16,30 – curs

Lector este domnul Pavel Mărculeţ (0744 332 415; e-mail: pavel.marculet@gmail.com), consultant, trainer, (format în anul 2003 în cadrul programului PHARE RO 0006.05.01) şi formator autorizat ANC, de la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti, cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici, vizând întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a ofertelor. Este membru fondator şi membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO) din anul 2005. A susţinut peste 70 de cursuri de instruire în domeniul achiziţiilor publice la instituţii publice, autorităţi contractante, întreprinderi publice şi operatori economici, dar şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici în domeniul achiziţiilor publice. A implementat proiecte finanţate din fonduri UE şi este expert atras în cadrul acordului cadru al Ministeruli Fondurilor Europene, pentru verificarea cererilor de rambursare (achiziţiile publice).

Lasă un răspuns