Fondul de salarii si numarul de angajati pentru operatorii economici monitorizati

Printr-o hotarare adoptata recent, guvernul a stabilit limita maxima a fondului de salarii si a numarului mediu de personal pe anul 2007 pentru operatorii economici monitorizati.
      Actul normativ limiteaza fondul de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru unitatile monitorizate la o crestere medie de 6,9% fata de fondul de salarii realizat in anul 2006 pe total operatori economici.
  Printr-o hotarare adoptata recent, guvernul a stabilit limita maxima a fondului de salarii si a numarului mediu de personal pe anul 2007 pentru operatorii economici monitorizati.
      Actul normativ limiteaza fondul de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru unitatile monitorizate la o crestere medie de 6,9% fata de fondul de salarii realizat in anul 2006 pe total operatori economici.
      In comparatie, pentru anul 2006 au fost stabilite obiective salariale corespunzatoare unor cresteri ale fondului de salarii fata de 2005 initial de 3,5%, rectificate ulterior la 6,8%.
      Potrivit hotararii adoptate de guvern, in situatia nerealizarii obiectivelor stabilite pentru fiecare agent economic referitoare la fondul de salarii, se diminueaza drepturile salariale aferente conducatorului unitatii si, respectiv, ale personalului de conducere.
      De asemenea, in trimestrele I, II, III si IV ale anului 2007 operatorii economici monitorizati vor retine o suma reprezentand 4% din fondul de salarii aferent fiecarui trimestru, care se va utiliza numai cu avizul ministrului sau, dupa caz, al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, daca unitatea se incadreaza in plafoanele trimestriale stabilite.
      Plafoanele privind fondul de salarii si numarul mediu de personal au fost stabilite pe baza valorilor comunicate de ministere si de operatorii economici monitorizati.
      Anterior adoptarii acestei hotarari, guvernul a decis modificarea listei operatorilor economici monitorizati. Decizia a fost luata pe baza analizei indicatorilor economico-financiari realizati de acesti operatori economici in perioada 2005-2006, cuprinsi in situatiile transmise de catre ministerele de resort implicate si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
      Potrivit acestei analize, au fost inregistrate conditiile care sa permita scoaterea din actiunea de monitorizare a 35 de operatori economici. Criteriile luate in considerare pentru mentinerea unor operatori economici in actiunea de monitorizare au vizat inregistrarea de pierderi si de arierate. In urma analizei, guvernul a decis mentinerea monitorizarii pentru 16 operatori economici.