Workshop: Analiza de risc la securitate fizică – 24 noiembrie 2016

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti – CCIB are plăcerea de a vă invita să participaţi la workshopul cu tema „Analiza de risc la securitate fizică – necesitate şi obligaţie legală a societăţilor comerciale, conform H.G. 301/2012”.

Workshopul va avea loc în data de 24 noiembrie 2016, orele 10.00-14.00, la sediul CCIB din str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, etaj 2.

Workshopul beneficiază de experienţa Dlui colonel (R) ing. Adrian-Radu Arsenescu, specialist evaluator de risc la securitate fizică, manager de securitate, cu 32 ani exeperienta in securitate nationala si 18 ani experienta in servicii integrate de securitate privata..

Evenimentul se adresează societăţilor comerciale şi organizaţiilor care deţin bunuri ori valori cu orice titlu şi care, în conformitate cu Legea 333/2003, indiferent de natura capitalului social, sunt obligate să asigure paza acestora. HG 301/2012 reglementează metodologic punerea în practică a acestei legi, stabilind şi sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale.

Subiecte abordate:

Riscurile imediate la care este expusă societatea dumneavoastră determinate şi tratate prin analiza de risc la securitate fizică
H.G. 301/2012 despre necesitatea şi obligaţia legală a societăţilor comerciale
Analiza de risc la securitate fizică în sprijinul asigurării pazei şi protecţiei societăţilor comerciale prin importanţa sa în stabilirea şi dimensionarea corectă a dispozitivelor de pază şi protecţie, a costurilor generate, în funcţie de riscurile determinate
Standarde române şi europene – tehnici de evaluare a riscurilor de securitate fizică
Alte teme de interes la cererea participanţilor
Cursanţii vor primi certificate de participare.

Lasă un răspuns