Camera de Comerț și Industrie a României oferă soluții de certificare electronică de încredere

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu AlfaTrust Certification S.A., pune la dispoziția companiilor o gamă completă de servicii electronice de certificare, acreditate conform Regulamentului eIDAS (910/2014) și legislației românești.

Beneficiile semnăturii electronice calificate:

Valoare legală: Semnătura electronică calificată are aceeași valoare legală ca și semnătura olografă, oferind companiilor posibilitatea de a semna documente electronice cu deplină încredere și siguranță juridică.
Integritate, confidențialitate și non-repudiere: Utilizarea semnăturii electronice calificate garantează integritatea documentelor electronice, prevenind modificarea lor neautorizată, asigură confidențialitatea conținutului și permite identificarea cu certitudine a autorului documentului.
Optimizarea proceselor și reducerea costurilor: Implementarea semnăturii electronice calificate poate simplifica semnificativ fluxurile de lucru interne și externe ale companiilor, eliminând nevoia de documente fizice, imprimare, scanare, curierat și arhivare. Acest lucru se traduce în economii semnificative de timp și resurse financiare.
Versatilitate și recunoaștere largă: Semnătura electronică calificată emisă de CCIR este compatibilă cu o gamă largă de platforme și aplicații, fiind recunoscută legal de numeroase instituții și entități din România, inclusiv ANAF, Monitorul Oficial, CNAS, etc.
Servicii oferite:

Certificate digitale calificate: Permit identificarea electronică a unei persoane sau a unei organizații în mediul online, asigurând un nivel ridicat de securitate și încredere în tranzacțiile electronice.
Semnătura electronică calificată: Permite semnarea documentelor electronice cu valoare legală echivalentă cu semnătura olografă.
Mărci temporale calificate: Asigură confirmarea datei și orei exacte a creării, trimiterii sau recepționării unui document electronic, oferind o dovadă incontestabilă în timp.
Utilizarea semnăturii electronice calificate:

Semnătura electronică calificată emisă de CCIR poate fi utilizată într-o gamă largă de domenii, inclusiv:

Relații cu autoritățile: ANAF, Monitorul Oficial, CNAS, ITM, ONRC, etc.
Achiziții publice: SEAP/SICAP
Sistemul de pensii private
Fonduri europene
Declarații la Fondul de Mediu
Semnarea oricăror documente care în mod tradițional sunt semnate olograf
Furnizor autorizat CCIR:

CCIR, în calitate de furnizor autorizat, oferă companiilor acces la o gamă completă de servicii electronice de certificare, asigurând consultanță și suport specializat pentru implementarea și utilizarea soluțiilor de certificare electronică.

Pentru mai multe informații și pentru a beneficia de serviciile de certificare electronică oferite de CCIR, vă invităm să consultați platforma dedicată: https://ipcr.consilium.europa.eu/

Camera de Comerț și Industrie a României și partenerul său de încredere, AlfaTrust Certification S.A., vin în întâmpinarea companiilor cu servicii electronice de certificare conforme cerințelor Regulamentului eIDAS și legislației românești relevante. Aceste servicii aduc beneficii semnificative mediului de afaceri actual, în special prin utilizarea semnăturii electronice calificate, care oferă aceeași valoare legală ca și semnătura olografă.

Prin adoptarea semnăturii electronice calificate și a certificatului digital calificat, companiile pot obține integritate, confidențialitate, non-repudiere și autenticitate pentru documentele lor transmise electronic. Acest lucru nu numai că simplifică și optimizează procesele, dar poate reduce și costurile asociate cu documentația fizică, cum ar fi imprimarea, curieratul și arhivarea.

De asemenea, este remarcabilă lista extinsă de instituții și entități cu care semnătura electronică calificată poate fi utilizată în mod legal și recunoscut, precum ANAF, Monitorul Oficial, CNAS și multe altele. Acest lucru demonstrează versatilitatea și utilitatea semnăturii electronice într-o gamă largă de contexte, inclusiv în relația cu autoritățile și instituțiile guvernamentale.

Prin intermediul furnizorului autorizat CCIR, companiile pot accesa o gamă completă de servicii electronice, inclusiv certificate digitale calificate, semnături electronice calificate și mărci temporale calificate. Aceste servicii sunt esențiale pentru a facilita tranziția către mediul digital și pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și reglementările în vigoare.

Semnătura electronică calificată creată cu un Certificat Digital Calificat are o vastă utilizare în relația cu autoritățile și nu numai:

Ca de exemplu:

în relațiile cu Instituțiile de Stat – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
FOREXEBUG – Trezorerie;
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM);
Monitorul Oficial;
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC);
Decontările către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS);
Rețeta electronică certificată pentru CNAS și SIUI;
Depunerea și semnarea electronică a documentelor solicitate de Autorităţile Contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP);
Transmiterea raportărilor către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
Depunerea documentelor pentru Fonduri Europene;
Depunere declarații la Fondul de Mediu.

-de asemenea, pentru semnarea oricăror alte documente care în mod tradițional sunt semnate olograf și transmise/depuse fizic.

Furnizorul autorizat CCIR oferă servicii electronice complete precum: certificate digitale calificate, semnatură electronică calificată, mărci temporale calificate și certificate digitale calificate la distanta

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu AlfaTrust Certification S.A., oferă o gamă largă de servicii electronice de certificare, conforme cu reglementările legale în vigoare din România și cu cerințele Regulamentului eIDAS (910/2014).

Semnătura electronică calificată, realizată cu un certificat digital calificat, este recunoscută ca având aceeași valoare legală ca și semnătura olografă tradițională. Aceasta aduce numeroase beneficii pentru companii, inclusiv reducerea cheltuielilor asociate cu documentele tipărite, precum imprimarea, curieratul și arhivistica.

Certificatul Digital Calificat asigură integritatea, confidențialitatea, non-repudierea și autenticitatea documentelor transmise electronic, oferind o modalitate sigură de identificare a utilizatorilor în mediul virtual.

Semnătura electronică calificată poate fi utilizată în diverse domenii și relații, inclusiv în interacțiunile cu instituțiile de stat, achizițiile publice, sectorul financiar și alte entități comerciale.

CCIR, în calitate de furnizor autorizat, oferă o gamă completă de servicii electronice, inclusiv certificate digitale calificate, semnături electronice calificate și mărci temporale calificate, pentru a satisface nevoile diverse ale companiilor din România. Aceste servicii facilitează semnarea și transmiterea electronică a documentelor, contribuind la eficientizarea proceselor și conformarea cu standardele legale și reglementările în vigoare.