Curs: „Evaluator de Competente Profesionale” 10 noiembrie – 25 noiembrie

Camera de Comerţ şi Industrie a României în parteneriat cu Institutul Bancar Român, vă invită la cursul:

EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE – COR 242405

10 – 25 Noiembrie 2016

OBIECTIVUL CURSULUI:

Absolvenţii acestui program vor fi capabili să analizeze nivelul actual al competenţelor profesionale ale angajaţilor în comparaţie cu nivelul aşteptat.

Participanţii vor înţelege necesitatea evaluării de competenţe pentru:

o selecţie obiectivă a personalului
eficientizarea echipei
identificarea nevoii de training şi dezvoltare
crearea planului de carieră
identificarea persoanelor cu potenţial crescut/scăzut

curs-competente

GRUPUL ŢINTĂ:

Cursul se adresează atât persoanelor care doresc să devină evaluatori într-un centru de evaluare a competenţelor profesionale, autorizat ANC, cât şi specialiştilor implicaţi în evaluarea competenţelor profesionale ale personalului din companii, managerilor de resurse umane şi managerilor operaţionali.

Investiţiile în dezvoltarea capitalului uman sunt necesare pentru întărirea capacităţii companiei/instituţiei de a răspunde schimbărilor rapide din societate şi din piaţa muncii.

CONŢINUT:

De ce este necesară evaluarea de competenţe?
Rolul evaluatorului în procesul de evaluare a competenţelor
Consilierea persoanei înainte de intrarea în procesul de evaluare
Organizarea procesului de evaluare
Derularea evaluării
Câştigurile angajatorilor în urma derulării proceselor de evaluare
Câştigurile profesioniştilor în urma derulării proceselor de evaluare
Cât de subiectivă poate fi o evaluare
Rolul evaluării într-o organizaţie
De ce se tem angajaţii de evaluare?

LECTOR:

Mikaela KETS, expert european în formare şi evaluare bazată pe competenţe.

În prezent este coordonatorul centrului de evaluare a competenţelor din cadrul IBR.

În perioada cât a deţinut funcţia de director general adjunct al Autorităţii Naţionale a Calificărilor, a coordonat şi implementat numeroase proiecte europene în domeniul formării şi evaluării.

Este specialist în dezvoltarea analizelor ocupaţionale, a standardelor şi a instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale dobândite în sistem non-formal şi informal.

A participat la lucrările cluster-ului „Recognition of prior learning” – Brussels, în calitate de membru permanent.

Doamna Mikaela KETS este membru fondator al Asociaţiei Române a Evaluatorilor de Competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI:

Cursul se desfăşoară pe durata a 60 ore (20 ore de teorie la clasă şi 40 ore de practică, program individual, flexibil) la Institutul bancar Român- str. Negru Vodă, nr.3, sector 3, Bucuresti

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

10 – 25 noiembrie 2016, astfel:

10 – 12 noiembrie, pregătire la clasă, între orele 9:30 – 16:30

14 – 25 noiembrie, practică şi studiu individual (tutoriat, consultaţii via e-mail&skype, etc.)

05 – 09 decembrie, examen final, cu comisie ANC (1 zi, data se va comunica în cadrul cursului)

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat ANC.

TAXA DE PARTICIPARE: 990 lei/persoană

Lasă un răspuns