Managementul plăților în afacerile internaționale

Seminarul prezintă caracteristicile modalităţilor de plată utilizate în decontarea operaţiunilor de export – import, precum şi criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluţii. De asemenea, se va explica cum, în funcție de modalitatea de plată, o tranzacţie cu risc potenţial poate fi transformată într-o tranzacţie sigură pentru ambii parteneri comerciali. Conceptele teoretice vor fi ilustrate prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operaţiunilor de export – import.

Participanţilor la seminar li se vor prezenta sintetic și prevederile principalelor reglementări în domeniu ale Camerei de Comerţ Internaţional de la Paris: INCOTERMS 2020, Publicaţia 600 privind acreditivele documentare și Publicaţia 522 privind incasso-urile.

De regulă, firmele acţionează în comerţul internaţional atât în calitate de exportatori, cât şi de pe poziție de importatori; modul de abordare a partenerilor este diferit, în funcţie de rolul pe care îl vor juca. Opţiunea în contractul comercial internațional pentru o anumită modalitate de decontare, trebuie evaluată în funcție de riscuri și corelată și cu alte aspecte, cum sunt: condiţia de livrare, documentele comerciale şi finaciare, etc.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

30 mai 2023, orele: 9:30 – 16:30

TARIF DE PARTICIPARE: 900 lei/persoană la care se adaugă TVA

Numărul maxim de participanți/serie este de 25.

La finalul webinarului se va acorda un certificat digital de participare.

Detaliile privind accesarea platformei online vor fi transmise ulterior înregistrării și achitării tarifului de participare pentru webinar.

TEMATICA

Introducere în tranzacţiile comerciale internaţionale
Scopul şi aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităţilor şi riscurilor
Documente comerciale şi financiare utilizate în comerţul internaţional – caracteristici
Acreditivul Documentar (AD): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de AD; Publicaţia nr. 600 a ICC
Incasso-ul documentar (ID): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de ID; căi şi metode de atenuare a riscului de neplată la incasso; Publicaţia nr. 522 a ICC
Sesiuni de întrebări şi răspunsuri (interactiv, pe parcursul seminarului)
Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT (.ppt) și vor fi însoțite de studii de caz.

LECTOR

Dr. Gabriela Hârţescu Este Doctor în Economie, specializarea Finanțe, titlu obținut la ASE, cu teza de doctorat Surse alternative de finanțare a operațiunilor de comerț exterior, expert în finanţarea comerţului internaţional, având experienţă de peste 20 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu. Gabriela a activat într-o companie importantă, la dept. de import-export şi a avut ocazia să studieze „pe viu” operațiunile de comerț exterior derulate într-o companie și în departamentele de profil din bănci.

Ea este recunoscută atât în țară cât și pe plan european pentru inovaţiile aduse în dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi trainingului în domeniul financiar, deținând poziții și afilieri în cadrul unor entități și asociații profesionale de top: Affiliate Member Chartered Institute for Securities and Investment UK, President of Triple E EFCB Committee și Member of the Board of Directors European Banking & Financial Services Training Association, Chair of the Academic Committee International Association for Sustainable Economy, Președinte al Comisiei Bancare – CCIR/ICC, membru al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. De asemenea, a deținut poziții de top management în instituții și companii specializate în training și educație ultra-specializată pentru industria serviciilor financiare și business.
În prezent este Chief Operating Officer (COO) & Dean, ENVISIA Business School.

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

30 mai 2023, orele: 9:30 – 16:30

TARIF DE PARTICIPARE: 900 lei/persoană la care se adaugă TVA

Numărul maxim de participanți/serie este de 25.

La finalul webinarului se va acorda un certificat digital de participare.