Ministerul Finantelor va gestiona fondurile nerambursabile primite de Romania de la UE

Ministerul Finantelor, prin Autoritatea de Certificare si Plata, va gestiona fondurile reprezentand asistenta financiara nerambursabila sub forma instrumentelor structurale primite de Romania in calitate de membru al Uniunii Europene, si fondurile publice reprezentand pre-finantarea si co-finantarea asistentei din partea UE.
Ministerul Finantelor, prin Autoritatea de Certificare si Plata, va gestiona fondurile reprezentand asistenta financiara nerambursabila sub forma instrumentelor structurale primite de Romania in calitate de membru al Uniunii Europene, si fondurile publice reprezentand pre-finantarea si co-finantarea asistentei din partea UE.
Proiectul de ordonanta privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finantarii sau a co-finantarii   alocate de la buget in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta a fost publicat pe pagina de Internet a Ministerului Finantelor si va fi supus dezbaterii publice 30 de zile.
Autoritatea de plata si celelalte structuri cu atributii in sistemul de gestionare a instrumentelor structurale  vor asigura primirea, de la Comisia Europeana, a sumelor aferente platilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale si transferul contributiilor financiare ale UE catre beneficiari.
Potrivit proiectului de ordonanta, beneficiarul unui proiect co-finantat din instrumente structurale are obligatia indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor aferente programului, conform prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind ‘stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune’. In caz contrar, cel care a primit fonduri va restitui intreaga suma primita aferenta proiectului, respectiv asistenta financiara nerambursabila si co-finantarea aferenta. De  asemenea, beneficiarul trebuie sa asigure accesul institutiilor nationale cu atributii de control si audit, al serviciilor Comisiei Europene si ale Curtii de Conturi, la documentele aferente unui proiect.
(Sursa www.ccib.ro)

Lasă un răspuns