Adunarea Generala Extraordinara A Membrilor Camerei De Comert Si Industrie A Romaniei – 27 Februarie 2008

In temeiul dispozitiilor Legii 335/2007 – articolul 32 si urm. si a prevederilor articolului 19(1) din Statutul Camerei Nationale, Presedintele Camerei Nationale va invita sa participati, in calitate de membru, la Adunarea Generala a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, In sedinta extraordinara, In ziua de 27 februarie 2008, ora 10, la sediul CCIR, sala Assan cu urmatoarea:
In temeiul dispozitiilor Legii 335/2007 – articolul 32 si urm. si a prevederilor articolului 19(1) din Statutul Camerei Nationale, Presedintele Camerei Nationale va invita sa participati, in calitate de membru, la Adunarea Generala a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, In sedinta extraordinara, in ziua de 27 februarie 2008, ora 10, la sediul CCIR, sala Assan cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea strategiei cu privire la recuperarea patrimoniului Camerei Nationale;
2. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la decizia nr. 3 a Colegiului de Conducere al CCIR din 15.01.2008;
3. Dezbaterea functionalitatii Comisiei de cenzori a Camerei Nationale;
4. Aprobarea indreptarii erorilor materiale si colationarii textelor din cuprinsul statutelor aprobate in cadrul AGM din data de 27.12.2007;
5. Aprobarea infiintarii Comitetelor si Comisiilor de Lucru si stabilirea competentelor acestora ;
6. Stabilirea competentei Presedintelui privind angajarea patrimoniului Camerei Nationale;
7. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al Camerei Nationale;
8. Aprobarea nivelului cotizatiei membrilor Camerei Nationale ;
9. Aprobarea nivelului contributiei Camerelor judetene conform prevederilor Legii 335/2007;
10. Stabilirea indemnizatiei Presedintelui Camerei Nationale, a indemnizatiei de sedinta a membrilor Colegiului de Conducere, a membrilor Biroului de Conducere, a indemnizatiei membrilor Comisiei de Cenzori, a indemnizatiei Presedintelui Curtii de Arbitraj Comercial International;
11. Diverse. Conform art.19(7), observatiile si propunerile referitoare la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale vor fi formulate In scris si transmise la Cancelaria Presedintelui, cu cel putin 5 zile Inainte de sedinta.

Pentru informatii suplimentare: tel/fax: 319.01.10, e-mail: DRP@ccir.ro

Lasă un răspuns