Comisia examineaza programele de convergenta ale Bulgariei, Letoniei si Romaniei

Dupa examinarea primelor programe de convergenta ale Bulgariei si Romaniei, Comisia Europeana considera ca situatia bugetara a Bulgariei este solida. Cu toate acestea, Bulgaria este incurajata sa atinga un nivel al excedentului superior celui prevazut pentru 2007 si sa mentina un excedent bugetar confortabil in anii urmatori pentru a favoriza stabilitatea macroeconomica si pentru a reduce dezechilibrele externe.
Dupa examinarea primelor programe de convergenta ale Bulgariei si Romaniei, Comisia Europeana considera ca situatia bugetara a Bulgariei este solida. Cu toate acestea, Bulgaria este incurajata sa atinga un nivel al excedentului superior celui prevazut pentru 2007 si sa mentina un excedent bugetar confortabil in anii urmatori pentru a favoriza stabilitatea macroeconomica si pentru a reduce dezechilibrele externe. Romania, care beneficiaza de o crestere chiar mai puternica decat cea a Bulgariei si se confrunta cu o majorare a deficitului extern, ar trebui sa isi amelioreze situatia bugetara prin ajustari semnificative pentru a obtine o marja de siguranta suficienta care sa permita evitarea pragului de 3% si a unei politici prociclice.
De asemenea, Romania ar trebui sa controleze cresterea cheltuielilor publice si sa reexamineze structura acestora. Comisia a examinat si programul actualizat al Letoniei si considera ca relaxarea fiscala planificata pentru 2007 nu este compatibila cu o politica fiscala prudenta care vizeaza asigurarea unei convergente durabile. Incepand cu 2008, ar trebui sa apara progrese, dar exista riscuri in privinta atingerii obiectivelor bugetare care nu sunt deloc ambitioase, avand in vedere cresterea puternica de care beneficiaza tara.
"Sunt ingrijorat de faptul ca tarile al caror program este examinat au in vedere o relaxare a politicilor fiscale intr-un moment de crestere economica favorabila. Acest lucru nu este in concordanta cu obiectivul constand in gestionarea unor politici fiscale prudente si asigurarea unei convergente durabile, inclusiv prin reducerea dezechilibrelor externe si controlul inflatiei. Politicile fiscale axate pe stabilitate sunt cheia unei dezvoltari economice durabile. Prin urmare, Bulgaria este incurajata sa mentina o pozitie bugetara solida, iar Romania sa aiba o strategie de consolidare bugetara mai ambitioasa."
In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 1055/2005), statele membre trebuie sa prezinte anual proiectii macroeconomice si bugetare actualizate. Aceste actualizari se numesc programe de stabilitate, in cazul statelor care au adoptat moneda unica, sI programe de convergenta, in cazul acelor state care nu au adoptat-o inca. Regulamentul mai este denumit si "componenta preventiva" a Pactului de stabilitate si crestere.
ROMANIA
Romania a aderat la UE la 1 ianuarie 2007 si a prezentat primul sau program de convergenta pentru perioada 2006-2009 la 25 ianuarie 2007.
Programul se bazeaza pe un scenariu macroeconomic plauzibil si are drept obiectiv un deficit in termeni structurali (in termeni ai ajustarii ciclice si excluzand masurile derogatorii) de 0,9% din PIB. Cu toate acestea, se preconizeaza ca acest asa-zis obiectiv pe termen mediu (OTM) va fi atins de-abia in 2011, adica ulterior perioadei de programare.
Comisia considera ca riscurile asupra obiectivelor bugetare sunt relativ echilibrate in 2007, dar deficitele inregistrate ar putea fi ulterior mai mari decat se preconizeaza, in mare parte datorita riscului depasirii pragului de cheltuieli si datorita unei restrictionari nejustificate in 2009. Strategia bugetara nu asigura o marja de siguranta suficienta pentru a evita ca deficitul sa depaseasca pragul de referinta de 3% din PIB, in conditiile unor fluctuatii macroeconomice normale. Deficitul structural, estimat la 3% din PIB in 2006, este prevazut sa creasca in 2007 si se preconizeaza o scadere a acestuia doar in 2009, pana la 21/4% din PIB. Eforturile de ajustare sunt mai degraba limitate, avand in vedere perioada economica favorabila prin care trece Romania. In plus, ajustarea este decalata spre sfarsitul programului si nu este sustinuta de suficiente masuri, in special in 2009.
Cu toate acestea, nivelul datoriei publice este scazut (sub 15% din PIB) si, in cadrul programului, se prevede diminuarea in continuare a acestuia.
In ansamblu, in contextul unor perspective de crestere puternica si a deteriorarii deficitului extern, programul are in vedere o relaxare fiscala prociclica in 2007; progresele in vederea atingerii OTM, care este prevazut a fi atins ulterior perioadei de programare, sunt, in mod clar, insuficiente si prea decalate. De asemenea, exista anumite riscuri cu privire la atingerea obiectivelor bugetare incepand cu anul 2008.
Prin urmare, Consiliul invita Romania:
(i) sa profite de conjunctura economica favorabila pentru a accentua ritmul ajustarii in vederea atingerii OTM prin fixarea unor obiective bugetare mai ambitioase in 2007 si in anii urmatori; si
(ii) sa controleze cresterea majora prevazuta a cheltuielilor publice si sa reexamineze
structura acestora pentru a ameliora potentialul de crestere, precum si sa imbunatateasca planificarea si executia cheltuielilor publice intr-un cadru mai strict pe termen mediu.

Lasă un răspuns